Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας!

logo-sk.png
Syglisis logo greek

Είμαστε μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων που εξειδικεύεται στην παροχή ερευνητικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πεδία της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Στην "ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ Σύμβουλοι Στρατηγικής & Έρευνας", αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις, διεθνείς συνεργασίες και πρωτότυπα εργαλεία, υποστηρίζουμε φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα να προωθήσουν σύγχρονα υποδείγματα βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Υπηρεσίες

 
 
Συμβουλευτικές και Μελετητικές Υπηρεσίες
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων 
Υπηρεσίες Έρευνας 
 
Ενημερώσεις