Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικής αξιολόγησης Έργων και Προγραμμάτων στα θεματικά πεδία δραστηριότητάς μας.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες στα θεματικά πεδία εξειδίκευσής μας, κατά την αξιολόγηση διαδικασιών και μέτρων πολιτικής στο πλαίσιο προώθησης στρατηγικών μεταρρυθμίσεων. 

logo-ς.png

I. Γιαννάκη 4 - Μαρκόπουλο Αττικής  190 03

22990 25881

© 2019 by VK